Chiến lược giao dịch ngày 29/01/2019

Viết bởi: Admin Ngày đăng: 29/01/2019

EUR / USD : xu hướng tăng chiếm ưu thế

 

GBP / USD : giảm chiếm ưu thế

 

USD / CHF : chịu áp lực giảm

 

USD / JPY : chịu áp lực giảm

 

USD / CAD : xu hướng tăng trên 1.3235

 

AUD / USD : xu hướng tăng trên 0,7085

 

EUR / USD : xu hướng tăng chiếm ưu thế

 

GBP / USD : giảm chiếm ưu thế

 

USD / CHF : chịu áp lực giảm

 

USD / JPY : chịu áp lực giảm

 

USD / CAD : xu hướng tăng trên 1.3235

 

AUD / USD : xu hướng tăng trên 0,7085

 

 

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78