Currency

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 13/8/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 13/8/2019

Lúc 15:30, GBP - Thu nhập trung bình 3 triệu/năm dự đoán tăng lên 3.7%, kỳ trước...

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 8/8/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 8/8/2019

Giá đã đi Side way vùng 1.2118 - 1.2188 từ đầu tháng 8 đến nay, dự đoán giá...

Chiến lược giao dịch ngày 07/8/2019

Chiến lược giao dịch ngày 07/8/2019

Chiến lược giao dịch các cặp UCAD, EJ, AJ, GJ ngày 7/8/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, tuần 1, tháng 8/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, tuần 1, tháng 8/2019

Xét ở chart H4, giá đã phá vùng Side way tại vùng 1.2438 và giảm về vùng vùng...

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 31/7/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 31/7/2019

Xét ở chart H1, giá đang tạo mô hình “cờ đuôi nheo” đây là mô hình tiếp...

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 30/7/2019

Chiến lược giao dịch GBPUSD, ngày 30/7/2019

Mỹ là đối tác thương mại lớn của Anh, Fed cắt giảm lãi suất sẽ kéo...

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78