Forex4you - Cuộc thi ” Trading Hero” giải thưởng lên đến 400$

Viết bởi: admin Ngày đăng: 03/01/2019

1/ Giải thưởng: tham gia cuộc thi ” Trading hero ” với Forex4you, giải thưởng cao nhất giành cho Trader là 400$ / 2 tuần

2/ Điều kiện tham gia:

Thứ nhất: Mở tài khoản giao dịch tại Forex4you với các loại tài khoản: cent, cent ndd, classic, classic ndd, STP pro.

=> Hướng dẫn mở tài khoản Tại đây

Thứ hai: thời gian tham gia:

Cuộc thi được diễn ra trong vòng  2 tuần:

  • Tuần đầu tiên: đăng ký tài khoản xong sau đó click vào mục tham gia như hình bên dưới
  • Tuần thứ 2: Tuần bắt đầu tính giao dịch

Thứ ba: nạp tiền vào tài khoản giao dịch:

  • Forex4you không yêu cầu số tiền tối thiểu để tham gia cuộc thì, vì xác định người chiến thắng dựa trên tỉ lệ % lợi nhuận của tài khoản.
  • Hướng dẫn nạp tiền với skrill/ wmz, visa Tại đây

3/ Điều kiện tính giải thưởng:

  • Người chiến thắng sẽ được xác định bởi tỉ lệ % chiến thắng trong tuần giao dịch theo công thức sau:
  • Tỉ lệ % chiến thắng = ( d- b – c + e) / ( b + c)
  • Trong đó:

          b : Vốn chủ sở hữu trừ đi tín dụng khi bắt đầu cuộc thi Tuần giao dịch;

          c : Tổng số tiền gửi và chuyển khoản được thực hiện trong tuần giao dịch;

          d : Vốn chủ sở hữu vào cuối tuần giao dịch trừ đi tín dụng;

         e : Tổng số tiền rút và số lần rút tiền được thực hiện trong tuần giao dịch.

=> Việc tính toán được công bố lên web sau được cập nhật hàng giờ trên Trader room của Forex4you, hệ thống tự auto các Trader không cần phải tính vấn đề này.

4/ Thời gian nhận tiền thưởng: 2 ngày sau khi công bố kết quả, tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của Trader

 

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78