Phân Tích Kỹ Thuật

PHẦN 1.1 : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ ?.

PHẦN 1.1 : PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ ?.

Trong tài chính, phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích chứng khoán...

PHẦN 1.2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.2 : TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các nhà phân tích cơ bản kiểm tra thu nhập, cổ tức, sản phẩm mới, nghiên...

PHẦN 1.3 : CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.3 : CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật sử dụng các mô hình và quy tắc trao đổi dựa trên các...

PHẦN 1.4 : CÁC NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 1.4 : CÁC NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Một nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là giá của thị trường...

PHẦN 2.1 : ( GIỚI THIỆU ) CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 2.1 : ( GIỚI THIỆU ) CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Indicator - Chỉ báo Forex. Đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật thị trường...

PHẦN 2.2 :  CÔNG CỤ Moving Averages (MA)

PHẦN 2.2 : CÔNG CỤ Moving Averages (MA)

Moving Averages (MA) không đơn thuần chỉ là các đường trang trí sặc sỡ trên...

PHẦN 2.3 : CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

PHẦN 2.3 : CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất...

PHẦN 2.4 : ĐƯỜNG XU HƯỚNG - TRENDLINE

PHẦN 2.4 : ĐƯỜNG XU HƯỚNG - TRENDLINE

Đường xu hướng – trendline – là một trong những thứ phổ biến nhất trong...

PHÂN 2.5 : KÊNH GIÁ - Channel

PHÂN 2.5 : KÊNH GIÁ - Channel

Nếu chúng ta đào sâu hơn về lý thuyết đường xu hướng và vẽ một đường...

PHÂN 2.6 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ , TRENLINE

PHÂN 2.6 : CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI KHÁNG CỰ - HỖ TRỢ , TRENLINE

Phương pháp này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm hỗ trợ hoặc...

PHẦN 2.7 : DẢI BĂNG Bollinger – Bollinger Bands

PHẦN 2.7 : DẢI BĂNG Bollinger – Bollinger Bands

Band – gọi tắt là BB – là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi...

PHÂN 2.8 : TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ  - MACD

PHÂN 2.8 : TRUNG BÌNH ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ - MACD

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội...

PHÂN 2.9 : CÔNG CỤ Parabolic SAR - PSAR

PHÂN 2.9 : CÔNG CỤ Parabolic SAR - PSAR

Cho đến thời điểm này, chúng ta rất tập trung vào việc tìm ra điểm bắt...

PHÂN 2.10 : CÔNG CỤ Stochastic

PHÂN 2.10 : CÔNG CỤ Stochastic

Stochastic – gọi tắt là Stoch – cũng là một chỉ báo có thể giúp xác định...

PHÂN 2.11 : CÔNG CỤ Relative Strength Index - RSI

PHÂN 2.11 : CÔNG CỤ Relative Strength Index - RSI

Chỉ số RSI khá tương tự so với Stochastic khi dùng để đo tình trạng quá...

PHÂN 2.12 : CÔNG CỤ Average Directional Index - ADX

PHÂN 2.12 : CÔNG CỤ Average Directional Index - ADX

ADX là một công cụ chỉ báo giao động khác, như Stochastic hay RSI. Nó biến...

PHÂN 2.13 : CÔNG CỤ Ichimoku Kinko Hyo

PHÂN 2.13 : CÔNG CỤ Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo – gọi tắt là Ichimoku hay IKM – là một công cụ để đo...

PHẦN 2.14 : CÔNG CỤ Fibonacci

PHẦN 2.14 : CÔNG CỤ Fibonacci

Ông tên thật là Leonardo Pisano, là một nhà toán học sống vào khoảng thế...

PHÂN 3.1 :( GIỚI THIỆU ) BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHÂN 3.1 :( GIỚI THIỆU ) BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bạn có muốn học một hệ thống kỹ thuật đó được chắt lọc qua hàng...

PHẦN 3.2 : LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT

PHẦN 3.2 : LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA BIỂU ĐỒ NẾN NHẬT

Tính linh hoạt của biểu đồ hình nến. Người sử dụng có thể bao gồm...

Hotline
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 089 880 33 78